Zakelijke integriteit

Loyaliteit, rechtvaardigheid, transparantie, eerlijkheid en integriteit. Deze 5 woorden zijn de kern van KLM’s gedragscode. Lees meer over onze gedragscode, onze klokkenluidersregeling en onze veiligheidsverklaring.

Gedragscode

Naleving van de gedragscode geldt voor alle medewerkers van de KLM Groep. Onderdeel van de code is, dat bij een vermoeden van misstanden in de onderneming, iemand daar op adequate en veilige wijze melding van kan maken. Niet alleen (voormalig) KLM-medewerkers kunnen dit doen, ook iedereen die door hun werkzaamheden met KLM in aanraking komt. Meer informatie is te vinden in onze klokkenluidersregeling.

Lees onze klokkenluidersregeling

Veilgheid

Veiligheid is een fundamenteel aspect in alles wat we doen. Wij streven naar het hoogst mogelijke niveau van veiligheid. Onze ambitie is om hierin een wereldleider te zijn.

Lees ons statement over veiligeheid